Friday, February 24, 2006

Islam (Dimensi) Intelektual 2

"Fiat Sapienta Virtus - Manliness Through Wisdom (Kebijaksanaan Mutu Manusia)" - moto Kolej Melayu Kuala Kangsar

Salah satu karya Ibnu Rusyd yang penting ialah jawab balas (satu demi satu) kepada Al-Ghazali melalui tulisannya Tahafut al-Tahafut (Incoherence of the Incoherence). Sebagai seorang Muslim, nyata cara Ibnu Rusyd (Barat menamakannya Averrose) mengenengahkan kemurnian ajaran Aristotles cukup berbeza - kerana beliau bertujuan mengharmoniskan agama dan falsafah.

Tesis Ibnu Rusyd tidak lebih daripada alat pendorong takwil. Menurut doktrin ini, tidaklah terdapat dua kebenaran yang kontradiksi sebaliknya tunggal, yang dihadirkan dalam bentuk agama dan melalui takwil, menghasilkan pengetahuan falsafah. Agama baginya adalah untuk semua sedangkan falsafah bagi mereka yang punya cukup kekuatan intelektual. Meskipun demikian Ibn Rusyd menyatakan bahawa kebenaran yang dijangkau oleh sesuatu kelompok tidak tertolak dengan kebenaran yang ditemukan kelompok lain.

Prinsip ta'wil memungkinkan keharmonian antara agama dan falsafah. Kitab ini lebih dikenali dengan nama Fasl al-Maql. Ibn Rusyd sentiasa dianggap penting dalam pengalaman Barat berinteraksi dengan dunia Islam kerana melaluinya Barat dapat melihat falsafah Yunani dengan lebih baik. Lebih lagi, Barat melihat Ibn Rusyd sebagai 'simbol rasionalisme menentang agama'. Benarkah begitu sedangkan Ibn Rusyd sendiri percaya akan hal seperti yang telah aku nyatakan di perenggan dua?

Ibn Rusyd telah 'tiada' dan menjadi tugas kita menanggapi persoalan benarkah dakwaan Barat bahawa aktiviti intelektual umat Islam telah mati?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home